Undervisningstips

Energiportalen kan brukes som simuleringsverktøy til  å utforske tiltak som virker inn på energibruken i boligen din. Se forslag til oppgaver.

Les mer...

Hva bestemmer energibruken i boligen min?

Med utgangspunkt i de ulike faktorene som er listet opp og som kan varieres i Energiportalen (bruksareal, byggeår, boligtype, varmeløsninger, byggteknisk tilstand, husstandens adferd, personer, innetemperatur, belysning og teknisk utstyr) kan eleven løse ulike oppgaver.

Hva skal til for at boligen min kan bli mer energieffektiv?

I Energiportalen kan eleven legge inn ulike tiltak, både aktive og passive og få svar på hvor mye mer energieffektiv boligen bli med de ulike tiltakene og hvor mye energiutgifter som kan spares.

Måling i hjemmet

Elevene gjennomfører målinger i egen bolig for å se om modellene i Energiportalen er relevante
  • hvordan bestemme energibruken ved dusjing , måling i egen dusj
  • hvordan bestemme innetemperaturen, måling i egen bolig
  • måle energibruken til belysning i egen bolig
  • beregne energibruken av teknisk utstyr
Energiskolene blir finansiert av Olje og energidepartementet. Departementet samarbeider med Naturfagsenteret for å øke interessen for energi og petroleum blant ungdom og for å gi elever i videregående skole kunnskap om lokale energibedrifter og oljeselskap.